Obavijest o odabiru kandidata - Odjel za pripremu programa i projekata

Slika /slike/business-transl7.jpg
KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-76
Vinkovci, 14. veljače 2019. god.
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
             Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog  04. siječnja 2019. godine, provedenog  pisanog  testiranja 31. siječnja 2019. godine, te usmenog razgovora 11. veljače 2019. godine, izabrana je sljedeća kandidatkinja:


- Sanja Bartulović, Vinkovci
 
    
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.
 
 
 
 
S poštovanjem,
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
  • Arhiva


Pisane vijesti