Komisija poziva na partnerstva među regijama EU-a za inovativan odgovor i oporavak

Slika /slike svibanja/komisija inovativnost.jpg
Europska komisija objavila je poziv na iskaz interesa za tematska partnerstva za međuregionalne inovacijske pilot-projekte kojima se podupire odgovor i oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19. Pozivom se želi pomoći regijama da iskoriste prilike koje proizlaze iz krize, razviju otpornost te da na temelju zelene i digitalne transformacije omoguće oporavak najpogođenijih sektora, kao što su zdravstvo i turizam.

U okviru ovog poziva Europska komisija traži iskaz interesa od transnacionalnih partnerstava regionalnih vlasti i drugih dionika kao što su sveučilišta, istraživački centri, klasteri te mala i srednja poduzeća koja žele provesti pilot-projekte međuregionalnih inovacijskih partnerstava radi olakšavanja komercijalizacije i povećanja međuregionalnih inovacijskih projekata te poticanja poslovnih ulaganja.

Pozivom će se poduprijeti međuregionalna partnerstva u četiri tematska područja. Prvo, partnerstvo za razvoj medicinskog vrijednosnog lanca odnosi se na rad na medicinskim proizvodima ili uređajima za borbu protiv koronavirusa na bilo kojoj razini vrijednosnog lanca, tj. od osmišljavanja do distribucije. Drugo, partnerstvo za sigurnost i gospodarenje medicinskim otpadom povezano je s temom kružnog gospodarstva u području zdravlja. Treće partnerstvo odnosi se na projekte kojima se potiče održiv i digitalni turizam. Četvrto partnerstvo usmjereno je na razvoj tehnologija na osnovi vodika u regijama s visokim emisijama ugljika, primjerice prenamjenom postojećih rudnika ugljena, talionica ili proizvodnih postrojenja.

Svako odabrano partnerstvo trebalo bi do kraja 2021. utvrditi skup mjera za brže prihvaćanje, komercijalizaciju i širenje međuregionalnih projekata ulaganja u inovacije. U okviru odabranih partnerstava trebale bi se analizirati i financijske i pravne prepreke komercijalizaciji i širenju te razviti suradnja s drugim programima i inicijativama EU-a. Osim toga, odabrane mjere morat će se provoditi u suradnji s postojećim partnerstvima u drugim područjima obuhvaćenima trima tematskim platformama za pametnu specijalizaciju.

Poziv će biti otvoren šest tjedana, tj. do 7. rujna 2020. godine (23:00 prema srednjoeuropskom vremenu). Ukupna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 400 000 eura za razvoj četiriju tematskih partnerstava (do 100 000 eura po partnerstvu).

Za one zainteresirane, više informacija nalazi se na slijedećoj poveznici.


Pisane vijesti