Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini

Slika /slike svibanja/poziv-sport.jpg
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjeljivanje financijskih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Sredstva za Javni poziv za dodjelu Županijskih financijskih potpora za provedbu programa, odnosno aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju za 2021. god.

Maksimalni  godišnji iznos potpore po korisniku je 15.000,00 kn.

Svaka udruga iz područja  sporta može samo jednom sudjelovati na Javnom pozivu tijekom godine.

Poziv je otvoren od dana objave na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije do utroška financijskih  sredstava.

Namjena financijskih potpora odnosi se na:
-       poticanje i promicanje sporta (sportske priredbe i manifestacije)
-       provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži (škole pripadajućih sportova)
-       djelovanje sportskih udruga i saveza i školovanje stručnog kadra u sportu
-       sportska priprema (trening i pripreme), domaća i međunarodna natjecanja
-       sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom
-       održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija)

Više informacija na slijedećoj poveznici.


Pisane vijesti