Objavljeno: 21.06.2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

 

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u

ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,01 %. Procjenjuje se da

će se provedbom Poziva registrirati 90 novih energetski učinkovitih vozila.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) koji

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave1,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

u slučaju kada je primjenjiva.

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći, subvencija i donacija kako slijedi:

 • do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu sukladno Tablici:
Vrsta/kategorija vozila Pogon Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu Najviše postotno učešće Količina vozila
Električni bicikl električni 5.000,00 kn  

 

 

 

 

40%

5-15
L1-L7 električni 20.000,00 kn  

 

 

 

/

M1 električni,

plug-in hibridni, vodik

70.000,00 kn

40.000,00 kn

70.000,00 kn

N1 plug-in hibridni, električni, SPP, UPP, vodik 40.000,00 kn

70.000,00 kn

70.000,00 kn

M2, M3, N2, N3 Električni, plug-in hibridni, SPP, UPP, vodik  

/

 

 

 

 

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 1. električni bicikli,
 2. vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 3. vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 4. vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na

stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju ograničenja emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km za električna vozila i vozila na vodik, a za vozila s plug-in hibridnim pogonom ograničenja sukladno Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu („Narodne novine” broj 52/21 ).

 

Električni bicikl u smislu ovog Poziva je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje je

opremljene pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije

veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine” broj 67/08, 48/1 O, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20).

 

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo koje će nakon unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj biti prvi put:

 • korištena – odnosi se na vozila pod 1.
 • registrirano – odnosi se na vozila pod 2.-4.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2022. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Više informacija potražite na www.fzoeu.hr

Skip to content