Objavljeno: 21.06.2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

 

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1840 novih energetski učinkovitih vozila.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 1. punoljetne fizičke osobe (građani) (u daljnjem tekstu: fizičke osobe) koje imaju

prebivalište na području Republike Hrvatske,

 1. fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan

javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga

(u daljnjem tekstu: pravne osobe) koje

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave 1,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora

male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja

obnovljivih izvora energije2 (Prilog 1. Poziva), ne odnosi se na vjerske zajednice i

neprofitne organizacije

 

Bespovratna sredstva:

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem donacija i subvencija, kako

slijedi:

 • Fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, pri čemu se za određivanje ukupnog iznosa sredstava Fonda primjenjuju ograničenja iz Tablice 1.

 

 

Tablica 1. Ograničenja za dodjelu sredstava fizičkim osobama

Vrsta/kategorija vozila Pogon Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu Najviše postotno učešće
L1-L7 Električni

 

20.000,00 kn  

40%

M1 električni,

plug-in hibridni, vodik

 

70.000,00 kn

40.000,00 kn

70.000,00 kn

 

 

 

 

 

 • Pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu sukladno Tablici 2.

 

Vrsta/kategorija vozila Pogon Najviši iznos sredstava Fonda po vozilu Najviše postotno učešće
L1-L7 električni 20.000,00 kn  

 

 

40%

M1 električni,

plug-in hibridni,

vodik

 

70.000,00 kn

40.000,00 kn

70.000,00 kn

N1 plug-in hibridni,

električni, SPP, UPP, vodik

40.000,00 kn

70.000,00 kn

 

M2, M3, N2, N3 Električni, plug-in hibridni, SPP, UPP, vodik /

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je opravdan trošak ukoliko nije povrativ.

 

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva

smatraju se:

 • vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na

stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

 • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02

iznosa do najviše 50 g/km,

 • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

 

Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s

pomoćnim motorom.

 

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano

za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj

biti prvi put registrirano.

 

U svrhu provedbe ovog Poziva Fond je proveo Poziv za iskaz interesa, temeljem kojeg je utvrđena lista energetski učinkovitih vozila i prodajnih mjesta raspoloživih za provođenje ovog Poziva.

Lista je objavljena na mrežnoj stranici Fonda.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati.

Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Informacija o iznosu iskorištenih sredstava bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda u cijelom razdoblju trajanja Poziva te će se ažurirati u stvarnom vremenu.

 

U roku za dostavu prijava na Poziv fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

 

Više informacija potražite na www.fzoeu.hr

 

Skip to content