Objavljeno: 13.06.2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu. Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije u obliku vrijednosnog poklon bona. Vukovarsko-srijemska županija će prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva osigurati vrijednosni poklon bon u iznosu 600,00 kuna, do najviše tri puta tijekom godine.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa područja Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu imaju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Javnim pozivom.

Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus:

– samac………………………………………………………… 1.250,00 kuna

– bračni ili izvanbračni par ……………………………. 2.500,00 kuna

 

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskim stranici Vukovarsko-srijemske županije http:/www.vusz.hr/.

 

 

Skip to content