Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu

Slika /slike svibanja/grb vu sr.jpg
Vukovarsko-srijemska županija objavila Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata.
 
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 450.000,00 kuna. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 25.000,00 kuna. 
 
Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2021. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.
 
Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije.
 
Također pravo prijave za korištenje potpore imaju poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori - fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.
 
Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:
nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
izgradanja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
nabava računalne opreme i računalnih programa i licenciranja, izrada i nadogradnja web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenje u poslovanju
zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
polaganje stručnih i majstorskih ispita
kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.
 
Više o pozivu, uvjetima i načinu prijave pogledajte na sljedećoj poveznici.
 


Pisane vijesti