Objavljeno: 27.07.2022.

Javni poziv Vijeća Europe predstavnicima mladih - Svjetski forum za demokraciju 2022.

Vijeće Europe poziva predstavnike mladih na sudjelovanje u Svjetskom forumu za demokraciju 2022. godine. Riječ je o jedinstvenoj platformi za donositelje odluka i aktiviste gdje se raspravlja o rješenjima ključnih izazova za demokracije širom svijeta. Forum ističe i ohrabruje demokratske inovacije na terenu i njihovo prenošenje na sustavnu razinu u cilju jačanja temelja demokratskih društava. Tema je ovogodišnjeg Svjetskog foruma za demokraciju 2022. – „Demokracija: Nova nada?“

Na Forumu će se raspravljati o uspješnim inicijativama i akcijama koje imaju polazište u stvarnom životu. Zatim će se izraditi opća vodeća načela kako bi se potaknuli i podržali budući politički odgovori i djelovanje na terenu.

Zainteresirani kandidati moraju podnijeti prijavu u dva dijela. Potrebno je popuniti prijavu putem interneta na poveznici https://youthapplications.coe.int/Application-forms te snimiti jednominutni video na platformi YouTube (Technical note on how to upload a Youtube video).

Skip to content