Objavljeno: 08.07.2021.

JAVNI POZIV (PRIJEVOZNICI) - za provedbu mjere pomoći pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je objavilo Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19., kao mjeru jednokratne državne potpore malih vrijednosti prometnom sektoru.

Navedeni Program za cilj ima nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja onim poduzetnicima koji su tokom 2020., odnosno 2021. godine pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu u iznosu od najmanje 75%.

Sukladno provedenim analizama resora utvrđeno je kako su djelatnosti koje zadovoljavaju gore navedene uvjete sljedećih NKD oznaka:

Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39), Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10), Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja te Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja

Državne potpore malih vrijednosti sukladno ovom Programu dodjeljuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a za što je u Državnom proračunu osiguran iznos od 60.000.000,00 kuna.

Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s raspisanim Javnim pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenog Programa.

Javni poziv kao i rezultati istoga bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama. Potpore iz Programa dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Skip to content