Objavljeno: 28.12.2021.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije-POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Nakon otvaranja i pregleda prijava na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog u „Narodnim Novinama“ broj 138/21 dana 15. prosinca 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 2 (dvoje) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja:

 

  1. Mladen Markešić, Lovas
  2. Zrinka Čobanković, Ilok

 

 

II. Provjera znanja provest će se 04. siječnja 2022. godine (utorak) u 11:00 sati u maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 9.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

NAPOMENA:

 

Zbog proglašene pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19), prilikom ulaska u prostorije Vukovarsko-srijemske županije OBVEZNO je nošenje zaštitne maske.

 

Sukladno epidemiološkim mjerama, provodi se mjerenje temperature svim posjetiteljima prilikom ulaska u prostorije Vukovarsko-srijemske županije. Nadalje, sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, broj 121/21 – u daljnjem tekstu: Odluka), te Uputi o primjeni Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, kandidati/kinje obvezni su prilikom ulaska u prostorije Vukovarsko-srijemske županije predočiti na uvid digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, djelatnicima zaštitarske službe raspoređenima na ulaznoj porti odnosno službenicima zaduženim za provjeru. Kandidati/kinje dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19 predočenjem EU digitalne COVID potvrde, negativnim nalazom brzog antigenskog testa koji ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja uzorka ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju iz točke VII. Odluke.

Kandidati/kinje bez predočenja navedenih dokaza ne mogu ući u prostorije Vukovarsko-srijemske županije niti boraviti u tim prostorijama.

 

 

 

                                                                      

                                                                       POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Skip to content