Objavljeno: 23.12.2021.

Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine (u daljnjem tekstu: Natječaj). Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene (u daljnjem tekstu: zgrada) koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu. Postojeća zgrada u smislu ovog Natječaja je zgrada koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Status kulturnog dobra u smislu ovog Natječaja imaju zgrade koje:

  • su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, javne ustanove i proračunski korisnici.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Podnošenje prijava na Natječaj započinje 22. prosinca 2021. godine u 14:00 sati. Rok za dostavu prijava na Natječaj završava 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Više informacija na poveznici.

Skip to content