Objavljeno: 28.06.2022.

Izbor za najbolji EU projekt 2022

HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom “Izbor za najbolji EU projekt 2022”.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je povećanje razine osviještenosti građana o dosadašnjem uspješnom korištenju sredstava EU i predstavljanju brojnih uspješnih lokalnih i regionalnih projekata EU. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.jutarnji.hr u razdoblju od 27.06.2022. godine do 10.08.2022. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju županije i županijske razvojne agencije na području Republike Hrvatske. Svaka županija, odnosno županijska razvojna agencija, može nominirati više projekata EU koji su provedeni na području županije ili projekte koje je provelo trgovačko društvo i/ili institucija sa sjedištem na području županije na kojima je županija partner. Projekti se prijavljuju bez kotizacije.

U Izboru sudjeluju svi projekti EU provedeni i/ili završeni u 2020. i 2021. godini, završeni do 31.01.2022. godine.

Razdoblje podnošenja prijava na natječaj je od 27.6.2022. godine do 27.7.2022. godine. U konkurenciji za osvajanje nagrade sudjeluju svi prijavljeni koji su potpuno i ispravno ispunili prijavnicu i prijavili projekt do 27.7.2022. godine u 23:59 sati.

Pravila nagradnog natječaja i sva potrebna dokumentacija je objavljena na portalu Hrvatska zajednica županija.

Skip to content