Informiranje, komunikacija i vidljivost

Slika /slike svibanja/bigboard ra vsž.jpg
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije je 04. srpnja 2019. godine  potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt pod nazivom „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II“.
 
Projekt je prijavljen kroz Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.
 
Ukupna vrijednost projekta je 26.134.715,81 kn, od čega bespovratna sredstva iznose 85% vrijednosti projekta, dok 15% iznosa osigurava osnivač RA VSŽ odnosno Vukovarsko-srijemska županija.
 
Tijekom pet godina trajanja projekta RA VSŽ će bez naknade pružati tehničku pomoć javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Vukovarsko-srijemske županije putem savjetovanja, edukacija te pomoći u pripremi i provedbi projekata.
 
Projektom će se osigurati nastavak usmjeravanja razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji pružanjem ciljane i specijalizirane potpore javnopravnim tijelima s područja županije kako bi ojačali svoje provedbene kapacitete, prepoznali svoje potencijale i realizirali ih na dobrobit svih građana kroz povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova.

Korisnici bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom provedbe svojih projekata obvezni su provoditi mjere informiranja, komunikacije i vidljivosti. Te se mjere provode u cilju podizanja svijesti građana Europske unije o ulozi, rezultatima i učincima kohezijske politike i fondova, što će u konačnici omogućiti učinkovitije korištenje bespovratnih sredstava.

Razvojna agencija VSŽ promidžbu i vidljivost projekta „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II“ osigurala je u vidu "bigboard" plakata koji su postavljeni uz glavne pristupne ceste gradova Vinkovaca i Vukovara.


Pisane vijesti