Objavljeno: 02.05.2022.

Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

 

Naziv prioritetne osi: 2. Socijalno uključivanje

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 9. i. 1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Cilj poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u periodu do 6 mjeseci u svrhu pružanja potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji: jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

neprofitna organizacija koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Prihvatljivi partneri: neprofitna organizacija  koja u Statutu ili drugom temeljnom aktu ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti; jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; ustanova koja ima registrirano djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Obavezni partneri na projektu su: područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb.

 

 

Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 HRK

Indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti: 400.000,00 HRK – 1.500.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: svibanj 2022.

Indikativni datum objave rezultata Poziva: rujan 2022.

Skip to content