Objavljeno: 28.07.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv (ZO-6/2021) - Program i SECAP

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv (JP ZO-6/2021) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Sustainable energy and climate action plan – SECAP) i/ili Izvješća o njihovoj provedbi.

Cilj javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu kvalitetnih radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program), radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) te Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), odnosno za izradu podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi:

 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema Potvrdi porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju i sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta za koji se odobravaju sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu i općim aktima Fonda,
 • ispunjavaju i druge uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva je 4.000.000,00 kuna, dok je najviši iznos sufinanciranja po prijavitelju 120.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su izrada:

 1. Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program, isti je u obvezi izrade županije, Grada Zagreba i velikoga grada),
 2. Radnih podloga za izradu Akcijskih planova održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP),
 3. Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava u okviru Javnog poziva.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Skip to content