Donesena Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske

Slika /arhiva/mrrfeu-regionalni-razvoj-eu.jpg

Donesena Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine

ZAGREB, 14.07.2017. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, kao temeljni planski dokument politike regionalnog razvoja, donesena je na 4. sjednici Hrvatskog Sabora. 14. srpnja 2017. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja ju je usvojila je na 43. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine.

Struktura Strategije uključuje uvodni dio, analizu nastalu temeljem analitičke podloge i SWOT radionica, dio u kojem su definirani vizija, vrijednosti, strateški ciljevi, prioriteti i mjere te opis provedbenog sustava, zaključak i priloge. Za Strategiju je, kao zaseban provedbeni dokument, izrađen i prijedlog Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019.

Vizija Strategije glasi Hrvatska 2020.: Zemlja regija blagostanja i sretnih ljudi i definira šest vrijednosti:
1.       Kontinuirano učenje i transfer znanja
2.       Participacija u odlučivanju
3.       Otpornost i održivost
4.       Aktiviranje lokalnih razvojnih prioriteta
5.       Kultura sustava javnog upravljanja
6.       Socijalna osjetljivost


Također, Strategija navodi tri strateška cilja:
1.       Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja
2.       Povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti
3.       Sustavno upravljanje regionalnim razvojem

Za svaki od navedenih strateških ciljeva određena su po tri prioriteta koji su razrađeni kroz detaljno definirane mjere.
Tijekom izrade Strategije proveden je, u skladu s posebnim propisima, postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš, u okviru kojega je provedena i Glavna ocjena prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.
 
Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine, dostupna je ovdje.


Pisane vijesti