Vaučeri za intelektualno vlasništvo

}

12. siječnja 2022.

Zaštita intelektualnog vlasništva neophodna je u digitalnom dobu. To je jedini zakonit način da se izbjegne kopiranje ili korištenje vaših jedinstvenih ideja, proizvoda ili usluga bez dopuštenja.

Zaštita intelektualnog vlasništva može obuhvaćati mnoge različite vrste imovine, uključujući žigove, dizajne, patente, korporacijske identitete, proizvode, usluge i procese.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Financiranje putem Fonda za MSP-ove provodit će se u obliku vaučera (vrijednosnih kupona) za intelektualno vlasništvo kojima će se sufinancirati:

  • VAUČER 1: aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom (preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom [IP Scan], zaštita žiga i dizajna unutar i izvan EU-a)
  • VAUČER 2: aktivnosti povezane s patentima.

Ukupan proračun dostupan za sufinanciranje mjera procjenjuje se na 16.000.000 eura, u skladu s ograničenjima navedenima u tablici u nastavku:

VRSTA MJERE PRORAČUN MAKSIMALNI IZNOS VAUČERA DODIJELJENA SREDSTVA
Vaučer 1 – aktivnosti povezane s IV-om 15.000.000 eura 1.500 eura Na temelju broja sudionika
Vaučer 2 – patenti 1.000.000 eura 750 eura Na temelju broja sudionika

Sredstva su ograničena i dostupna su prema redoslijedu prijave.

Poziv na podnošenje prijedloga bit će otvoren u skladu s privremenim rasporedom navedenim u nastavku:

Razdoblje podnošenja prijedloga 10.1.2022. – 16.12.2022.
Početak postupka evaluacije podnesenih prijava Tjedni krajnji rok: svaki petak
Evaluacija i obavještavanje o rezultatima Deset radnih dana od krajnjeg roka

Prihvatljivi prijavitelji jesu mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) s poslovnim nastanom u jednoj od država članica EU-a (definirano sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. godine).

Vaučeri nisu retroaktivni, te nije moguća naknada troškova za aktivnosti provedene prije primanja vaučera.

Prijava.

Dokumentacija.

Posljednje objave

Skip to content