Uspješno održani Dani otvorenih vrata EU projekata

}

1. prosinca 2021.

U Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije u razdoblju od 22. do 29. studenog održano je 6 tematskih webinara/prezentacija u sklopu ”Dana otvorenih vrata EU projekata”.

Ovaj događaj održan je u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ciljem upoznavanja najšire javnosti sa projektima koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

RA VSŽ predstavila je 6 projekata koji su u provedbi ili su provedeni a koji su imali/imaju značajan utjecaj na razvoj lokalne i regionalne zajednice, i to :

  1. Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji, projekt koji je odabran za Najbolji EU projekt 2021. u kategoriji doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici a čiji cilj je bio poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja Vukovarsko-srijemske županije, a sa svrhom poboljšanja kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite u VSŽ.

 

  1. Digitalni inovacijski centar PANNONIA kao instrument potpore gospodarskim subjektima te centar za promociju digitalizacije i digitalnu transformaciju poduzetništva i prehrambeno-prerađivačkog sektora, čiji su korisnici znanstveno-istraživački centri, javne institucije i gospodarski subjekti na području Slavonije, Baranje i Srijema.

 

  1. Predstavljanje projekata razvoja poduzetničke infrastrukture financiranih iz fondova Europske unije na području Vukovarsko-srijemske županije čija je svrha omogućiti svim virtualnim posjetiteljima da se bolje upoznaju s projektima razvoja poduzetničke infrastrukture i poduzetništva općenito, a sufinancirani su sredstvima iz EU fondova. Na radionici su predstavljeni :
  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije
  2. Poduzetnički inkubator Vinkovci
  3. Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora Otok

 

  1. Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, faza I. i faza II. aktivnosti ovih projekata provode se sa ciljem unaprjeđenje infrastrukture u Poljoprivredno šumarskoj školi u Vinkovcima i Srednjoj školi Ilok i povećanja relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje edukativno-demonstrativnih uvjeta u sektoru poljoprivrednog obrazovanja kako bi se postigla veća zapošljivost učenika u poljoprivrednimdjelatnostima.

 

  1. Pronađena NEET sa ciljem dosega, aktivacije i motiviranja mladih neaktivnih osoba u NEET (“Not in Education, Employment, or Training”) statusu do 29 godina  na uključivanje u obrazovne programe i tržište rada putem informiranja, osnaživanja i uspostave novih usluga i servisa na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Također, za odabrane polaznike koji se budu iskazali kao najbolji u tečajevima/programima u kojima će sudjelovati, osigurana su sredstva za polaganje vozačkog ispita u autoškoli.
  1. Ispletimo mrežu! sa ciljem predstavljanja projekta kojim se pruža podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju, trudnice ili roditelje s djetetom do godine dana života djeteta u riziku od socijalne isključenosti, odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe, beskućnike, žrtve obiteljskog nasilja, članove obitelji ili udomiteljskih obitelji i dr.

Posljednje objave

Skip to content