Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije

Projekt izgradnje TLC VSŽ spada u projekt izgradnje poduzetničke zone u kojoj će na 55 % površine biti smješten transportno – logistička djelatnost, a ostatak površine bit će ponuđen zainteresiranim privatnim poduzetnicima.

TLC VSŽ bit će centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe, u kojem će se odvijati sve aktivnosti koje se odnose na prijevoz, logistiku i distribuciju robe (za nacionalni i međunarodni tranzit), za najraznovrsnije subjekte/korisnike usluga na komercijalnoj osnovi. Također, u centru će se odvijati ostale gospodarske djelatnosti od interesa za korisnike (proizvodnja, dorada, manipulacija i skladištenje proizvoda), u skladu s potrebama korisnika i njegovom osnovnom namjenom. Projektna ideja zasniva se na korištenju geostrateškog položaja Vukovarsko – srijemske županije, što je značajna komparativna prednost u odnosu na susjedne županije i regiju Istočne Europe u cjelini.

Lokacija TLC VSŽ bit će na nekadašnjem teretnom kolodvoru grada Vinkovca koji nije u funkciji. Željeznički kolodvor u Vinkovcima bio je jedan od najvećih srednjoeuropskih teretnih stanica u bivšoj Jugoslaviji, ali je s ratnim zbivanjima izgubio tu ulogu. TLC VSŽ je planiran na k.č.br. 1552 Vinkovačko Novo Selo. Na spomenutoj parceli planirana je izgradnja 14000 m2 skladišnog (logističkog) prostora, upravne zgrade cca 250 m2, industrijskog kolosijeka za potrebe logistike cca 1400 m, a ostatak površine bi bile parcele opremljene svom infrastrukturom namijenjene poduzetnicima, budućim korisnicima zone i logističkog centra.

Geoprometni položaj TLC VSŽ može se ocijeniti kao povoljan. Argumenti koji tome idu u prilog su sljedeći:

 • TLC VSŽ se nalazi na koridoru X koji je jedan od najznačajnijih prometnih koridora za prijevoz roba u Republici Hrvatskoj
 • blizina koridora Vc, koji za sad nema širi regionalni značaj, ali se u budućnosti predviđaju značajni infrastrukturni zahvati koji bi trebali rezultirati značajnim povećanjem kapaciteta i propusnosti cestovne i željezničke infrastrukture
 • blizina luka na unutarnjim plovnim putovima (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod)
 • blizina zračne luke Osijek
01
Naziv projekta
Naziv projekta

01 Naziv projekta

TRANSPORTNO-LOGISTIČKI CENTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE (TLC VSŽ)
02
Nositelj projekta
Nositelj projekta

02 Nositelj projekta

Vukovarsko-srijemska županija
read more
03
Partneri na projektu
Partneri na projektu

03 Partneri na projektu

Grad Vinkovci
read more
04
Suradnik na projektu
Suradnik na projektu

04 Suradnik na projektu

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
read more
05
Predviđena vrijednost projekta
Predviđena vrijednost projekta

05 Predviđena vrijednost projekta

Ukupno
305.792.000,00 HRK (površina 146 ha)
1. faza je 183.705.000,00 HRK (površina 50 ha)
read more
06
Lokacija
Lokacija

06 Lokacija

Grad Vinkovci, k.č.br. 1552 Vinkovačko Novo Selo.
read more
 • 01
  Naziv projekta
 • 02
  Nositelj projekta
 • 03
  Partneri na projektu
 • 04
  Suradnik na projektu
 • 05
  Predviđena vrijednost projekta
 • 06
  Lokacija
Faza

Projekt se nalazi u fazi pripreme projektno-tehničke dokumentacije za što je potpisan ugovor o financiranju projektno-tehničke dokumentacije za Transportno-logistički centar VSŽ, koja će biti završena i ishođena do veljače 2022. godine. Vrijednost Ugovora iznosi 3.052.896,00 kn a sufinanciranje iznosi 2.594.961,60 kn iz Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. U okviru projekta izrade projektno-tehničke dokumentacije predviđene su sljedeće aktivnosti:

 • rješavanje imovinsko – pravnih odnosa vezanih za građevinsko zemljište
 • izrada projektno – tehničke dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt)
 • ishođenje potrebnih dozvola, izrada studije izvodljivosti te izrada studije utjecaja na okoliš
Cilj projekta

Formiranje suvremenog logističkog centra u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe u cilju osiguranja okvira za ekonomski isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje.

Napredak projekta
 • Projekt je u fazi pripreme, tijekom 2016. godine izrađena je Studija predizvodljivosti, Poslovni plan i preliminarno arhitektonsko idejno rješenje
 • Tijekom travnja 2019. godine izrađena je Studija izvodljivosti
 • U studenom 2019. godine potpisan je Ugovor o financiranju tehničke dokumentacije u vrijednosti od 3.052.896,00 kuna
 • Krajem 2020. godine provedena je javna nabava za uslugu projektiranja (izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta), a početkom 2021. potpisan i Ugovor s odabranim projektantom
 • Sredinom travnja 2021. godine izrađeno je Idejno rješenje TLC-a

GALERIJA SLIKA

Projekt financira Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda

http://www.esf.hr

Skip to content