Strateški projekti

IZGRADNJA I OPREMANJE REGIONALNOG CENTRA ZA DIGITALIZACIJU I RAZVOJ

UKRATKO O PROJEKTU

RCDR će biti mjesto okupljanja relevantnih dionika iz javnog, privatno, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora koji će kroz svoje djelovanje pružati različite usluge na jednom mjestu te doprinijeti željenoj digitalnoj transformaciji na području Vukovarsko-srijemske županije, pa i šire. Kroz RCRD osigurat će se potrebna specijalizirana infrastruktura, stručna podrška i usluga ustanova koje će biti smještene unutar istog, a koje su potrebne za poticanje digitalizacije, uvođenje industrije 4.0 i osiguranje novih inovativnih rješenja u svim sektorima. RCDR će biti mjesto gdje korisnik može dobiti potrebne savjete, informacije i pomoć za uvođenje inovacija u svoje proizvodne procese ili poslovne modele, a kroz isti će se također omogućiti pristup najnovijim znanjima, mreži stručnjaka, tehnologijama za testiranje i eksperimentiranje s digitalnim inovacijama.

Nositelj: Vukovarsko srijemska županija
Partneri: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Grad Vinkovci, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Zavod za informatiku VSŽ i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
Vrijednost projekta: 140.000.000,00 kuna
Lokacija: Grad Vinkovci (zona Zalužje II)

PANONSKI CENTAR ZA PRIMJENU DIGITALNIH TEHNOLOGIJA (CENTAR ZA PAMETNU POLJOPRIVREDU)

UKRATKO O PROJEKTU

Trenutno se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija te je projekt dostavljen kao prijedlog za financiranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Korištenje suvremenih tehnoloških rješenja, automatiziranih strojeva- robota, satelita i bespilotnih letjelica u svrhu postizanja veće efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, uz smanjenje negativnog utjecaja na okoliš.

Nositelj: Vukovarsko srijemska županija
Partner: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
Vrijednost projekta: 35.000.000,00 kuna
Lokacija: Grad Vinkovci

SRIJEMSKA GRANIČNA TRANSVERZALA ILOK – ŠARENGRAD – BAPSKA –TOVARNIK – NIJEMCI – LIPOVAC- STROŠINCI – GUNJA

UKRATKO O PROJEKTU

Transverzalno povezivanje najistočnijeg dijela RH (Grada Iloka i mjesta uz granicu) s autocestom A3 i povećanje sigurnosti cestovnog prometa na državnoj cesti DC2 zbog mogućnosti preusmjeravanja prometa (posebice teretnog)na buduću srijemsku transverzalu.

Nositelj: Hrvatske ceste d.o.o.
Partner: n/p
Vrijednost projekta: 665.000.000,00 kuna
Lokacija: Vukovarsko-srijemska županija
Trajanje projekta: n/p

ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA NA PODRUČJU VSŽ

UKRATKO O PROJEKTU

Stavljanje indiciranog geotermalnog potencijala u funkciju održivog gospodarskog razvoja općine Babina Greda i opskrba toplinskom energijom grada Vinkovaca iz obnovljivih izvora energije.

Nositelj: Geotermalni izvori d.o.o. /Plinara istočne Slavonije d.o.o.
Partner: Vukovarsko-srijemska županija, Općina Babina Greda, Grad Vinkovci
Vrijednost projekta: 180.000.000,00 kuna
Lokacija: Općina Babina Greda, grad Vinkovci
Trajanje projekta: 21.rujna 2018.-21.rujna 2023. godine

TRANSPORTNO-LOGISTIČKI CENTAR VSŽ

UKRATKO O PROJEKTU

Projekt izgradnje TLC VSŽ spada u projekt izgradnje poduzetničke zone u kojoj će na 55 % površine biti smješten transportno – logistička djelatnost, a ostatak površine bit će ponuđen zainteresiranim privatnim poduzetnicima. TLC VSŽ bit će centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe, u kojem će se odvijati sve aktivnosti koje se odnose na prijevoz, logistiku i distribuciju robe (za nacionalni i međunarodni tranzit), za najraznovrsnije subjekte/korisnike usluga na komercijalnoj osnovi. Također, u centru će se odvijati ostale gospodarske djelatnosti od interesa za korisnike (proizvodnja, dorada, manipulacija i skladištenje proizvoda), u skladu s potrebama korisnika i njegovom osnovnom namjenom.

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partner: Grad Vinkovci
Vrijednost projekta: 305.792.000,00 kuna (1. faza 183.705.000,00)
Lokacija: Grad Vinkovci
Trajanje projekta: 21.rujna 2018. – 21.rujna 2023. godine

AUTO PARK LIPOVAC

UKRATKO O PROJEKTU

Realizacijom projekta pridonijeti će se povećanju sigurnosti cestovnog prometa korisnicima autoceste A3 i GP Bajakovo na način da de se izgraditi zaštićena i sigurna parkirališta za kamione, zajedno s dodatnim sadržajem.

Nositelj: Općina Nijemci
Partner: Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatske autoceste
Vrijednost projekta: 53.000.000,00 kuna
Lokacija: općina Nijemci (poslovna zona Lipovac – jug)

AGROTEHNOLOŠKI CENTAR VSŽ II. FAZA

UKRATKO O PROJEKTU

Projekt obuhvaća dovršetak faze I te dodatni novi sadržaji. Odnosi se na modernizaciju i diversifikaciju poljoprivredne proizvodnje prema proizvodima više vrijednosti. Faza II predstavlja uspostavljanje strojnog prstena za ukupnu mrežu proizvođača, izgradnju skladišnog prostora 6000m2, uvođenje novih tehnologija, edukacija i trening proizvođača te pogon za sušenje voća i povrća. Cilj projekta je Modernizacija i diversifikacija poljoprivredne proizvodnje prema proizvodima više vrijednosti.

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija
Partner: Općina Cerna
Vrijednost projekta: 131.256.562,50 kuna
Lokacija: n/p

REGIONALNA KLAONICA S RASJEKAONICOM MESA I HLADNJAČOM

UKRATKO O PROJEKTU

Trenutno se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija te je projekt dostavljen kao prijedlog za financiranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Uspostavom linije proizvodnje mesnih jedinica, omogućiti će se domaćim stočarima povećanje prihoda i rentabilnosti primarne stočarske proizvodnje. Na taj način doprinosi se jačanju infrastrukture mesne industrije temeljem prepoznatih potreba koje predstavljaju preduvjet za razvoj gospodarstva.

Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija
Vrijednost projekta: 163.925.000,00 kuna
Lokacija: Grad Vinkovci

UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I UVJETA OŽB VINKOVCI

UKRATKO O PROJEKTU

Izgradnja energane na biomasu s akumulatorom topline, Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije, Građevina za gospodarenje medicinskim otpadom, Mreža centraliziranog toplinskog sustava, Obnova, rekonstrukcija i dogradnja dijela gospodarske građevine za Odsjek citologije u sklopu Odjela za patologiju i citologiju, Izgradnja samostojeće građevine za potrebe Odjela za duševne bolesti sa dnevnom bolnicom, Nabava i postavljenje kapitalne radiološke opreme, IKT telemedicina, Nabava i postavljenje kapitalne dijagnostičke opreme, Dijagnostička radna stanica za ORL, Nabava i postavljenje aparata za anesteziju, Nabava i postavljenje uređaja za automatsku dezinfekciju bolničkih prostora, Uređaj za pranje i dezinfekciju instrumenata, Plazma sterilizator.

Skip to content