SBSinfo: Poziv: Suradnja civilnog društva u području FPA za mlade

}

15. studenoga 2022.

U okviru programa Erasmus+ otvoren je poziv: Suradnja civilnog društva u području FPA za mlade ERASMUS-YOUTH-2023-CSC-OG-FPA.

Cilj ovog poziva je pružiti strukturnu potporu (bespovratnim sredstvima za poslovanje) europskim nevladinim organizacijama (ENGO) i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području mladih koje slijede sljedeće opće ciljeve:

  • Podizanje svijesti o strategiji EU-a za mlade, uključujući europske ciljeve za mlade, mjerama za uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih.
  • Povećanje predanost i suradnje aktera civilnog društva mladih s javnim tijelima za provedbu politika u područjima važnima za mlade.
  • Poticanje sudjelovanja među dionicima mladih, među ostalim nadovezujući se na potencijal digitalne komunikacije zajedno s drugim oblicima sudjelovanja.
  • Jačanje sudjelovanja civilnog društva mladih u širenju mjera politike i programa, uključujući rezultate i dobre prakse među njihovim članstvom i šire.

Tema uključuje i četiri opća prioriteta Komisije, kako su utvrđena u programu Erasmus+: – uključenost i raznolikost, – digitalna transformacija, okoliš i borba protiv klimatskih promjena te sudjelovanje u demokratskom životu. Ti se opći ciljevi temelje na zaslugama mladih ENGO-a i mreža na razini EU-a, kao i na njihovoj sposobnosti da dođu do velikog broja zainteresiranih strana i zagovoravaju političke prioritete EU-a. Stoga bi ih trebalo jasno usidriti u planovima rada, aktivnostima i rezultatima organizacija podnositelja zahtjeva.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, neprofitne organizacije (NPO)/nevladine organizacije (NVO) iz država članica EU (ostali sukladno predmetnom pozivu). Dopuštene su samo prijave pojedinačnih podnositelja zahtjeva.

Rok prijave: 13.12.2023. 17:00 CET

Proračun poziva: 8.000.000,00 EUR

Poziv

DOKUMENT POZIVA-2023-CSC-OG-FPA

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content