Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj

RCDR će biti mjesto okupljanja relevantnih dionika iz javnog, privatno, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora koji će kroz svoje djelovanje pružati različite usluge na jednom mjestu te doprinijeti željenoj digitalnoj transformaciji na području Vukovarsko-srijemske županije, pa i šire. Kroz RCRD osigurat će se potrebna specijalizirana infrastruktura, stručna podrška i usluga ustanova koje će biti smještene unutar istog, a koje su potrebne za poticanje digitalizacije, uvođenje industrije 4.0 i osiguranje novih inovativnih rješenja u svim sektorima. RCDR će biti mjesto gdje korisnik može dobiti potrebne savjete, informacije i pomoć za uvođenje inovacija u svoje proizvodne procese ili poslovne modele, a kroz isti će se također omogućiti pristup najnovijim znanjima, mreži stručnjaka, tehnologijama za testiranje i eksperimentiranje s digitalnim inovacijama.

Unutar RCDR-a nalazit će se uredski prostori za RA VSŽ koja će i dalje nastaviti obavljati poslove javnih ovlasti i javnog interesa kao regionalni koordinatora na području Vukovarsko-srijemske županije te ostale stručne i savjetodavne usluge kroz One stop service centar, Dunavski centar za inovacije i transfer tehnologija te Digitalni centar za inovacije Pannonia (DIH PANNONIA). Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. također će biti smještena unutar RCDR te će kroz svoje usluge nastaviti djelovati s ciljem strateškog planiranja i upravljanja razvojem na području grada Vinkovaca.  Obje agencije djeluju kao poduzetničke potporne institucije s ciljem stvaranja kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja i provođenja programa usmjerenih na razvoj poduzetništva na području VSŽ.

U sklopu RCDR-a bit će uspostavljen poduzetnički inkubator (za min.10 start-up tvrtki iz IKT sektora), zajednički radni (coworking) prostor te radionički prostori gdje će se start-up tvrtke kroz inkubaciju dobiti svu potrebnu podršku potrebnu kako bi isti uspjeli u svojem naumu i postali konkurentni na tržištu, a u sklopu navedenih prostora poticati će se međusobno umrežavanje kreativnih ljudi,.

Veliki dio RCDR zauzimat će prostori Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) u kojima će se izvoditi trogodišnji stručni studiji – računarstvo i automatika, a također će biti osigurani preduvjeti za izvođenje znanstveno-istraživačkih aktivnosti putem kojih će FERIT doprinijeti uslugama koje će se pružati u sklopu DIH PANNONIA.

Zavod za informatiku Vukovarsko-srijemske županije (ZZI VSŽ) će djelovati kao središnja informatička služba za razvoj i održavanje informacijskog sustava VSŽ i povezanih javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja VSŽ i šire, pružat će usluge pohrane podataka te ostale informatičke usluge.

Planirana multifunkcionalna dvorana imat će veliku dvoranu kapaciteta do 850-900 sjedećih mjesta s mogućnošću pregrađivanja na tri manje dvorane. Dvorana će biti opremljena najmodernijom audio-vizualnom opremom (video konferencijski sustav, prostor za simultano prevođenje, studio za snimanje, moderni sustav ozvučenja, itd.).

Od ostalih prostora unutar RCDR-a predviđeni su kantina i vrtić.

Kombinacijom dostupne infrastrukture i usluga svih ‘stanara’ RCDR-a (informiranja, podrške, edukacije, mentorstva i ostalih usluga koje su potrebne za poticanje digitalizacije i osiguranje novih inovativnih rješenja), korisnici će dobiti potrebnu stručnu podršku i specijaliziranu infrastrukturu u procesu digitalizacije.

Projekt RCDR je jedan od prijedloga za 10 strateških projekata u sklopu Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine. Isti je 05. listopada 2020. godine ušao u Razvojni sporazum SBS kroz dodatak br.2, a također je prijavljen kao najprioritetniji projekt od strane VSŽ za Mehanizam za oporavak i otpornost.

01
Naziv projekta
Naziv projekta

01 Naziv projekta

Izgradnja i opremanje Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj (RCDR)
read more
02
Nositelj projekta
Nositelj projekta

02 Nositelj projekta

Vukovarsko-srijemska županija
read more
03
Partneri projekta
Partneri projekta

03 Partneri projekta

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Grad Vinkovci, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Zavod za informatiku VSŽ i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
read more
04
Procijenjena vrijednost projekta
Procijenjena vrijednost projekta

04 Procijenjena vrijednost projekta

140.000.000,00 kn
read more
 • 01
  Naziv projekta
 • 02
  Nositelj projekta
 • 03
  Partneri projekta
 • 04
  Procijenjena vrijednost projekta
Faza

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za koju je ugovor o financiranju potpisan 03. srpnja 2020. godine, a ukupna vrijednost projekta je 675.400,00 kn, od čega je 574.090,00 kn bespovratnih sredstava.  Kroz navedeni projekt osigurat će se preduvjeti za izgradnju budućeg RCDR-a kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća projektni zadatak, idejni, glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim elaboratima i troškovnikom, kao i studiju izvodljivosti.

Ukratko o projektu

Kroz RCRD osigurat će se potrebni preduvjeti u svrhu stvaranja okruženja potrebnog za poticanje digitalizacije, uvođenje industrije 4.0 i osiguranje novih inovativnih rješenja u svim sektorima na području VSŽ, a i šire. RCDR će biti mjesto gdje korisnik može dobiti potrebne savjete, informacije i pomoć za uvođenje inovacija u svoje proizvodne procese ili poslovne modele, a kroz isti će se također omogućiti pristup najnovijim znanjima, mreži stručnjaka, tehnologijama za testiranje i eksperimentiranje s digitalnim inovacijama.

GALERIJA SLIKA

Projekt financira Europska unija iz
Europskog socijalnog fonda

http://www.esf.hr

Skip to content