Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

}

9. srpnja 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF2022-1-HR-0-001 (u daljnjem tekstu: Program ulaganja OIE), financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda. 

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine: 

• smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu), 

• smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,

 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije. 

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura.  Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u: 

1. fotonaponske elektrane – alokacija  18.813.570,33 eura 

2. elektrane na biomasu – alokacija 7.500.000,00 eura 3. bioplinske elektrane – alokacija 7.500.000,00 eura 

U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog. 

Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 100.000,00 eura

Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju, uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću iznosi 5.000.000,00 eura.

Maksimalni intenziteti potpore  koji se mogu dodijeliti u odnosu na prihvatljive troškove pojedine vrste ulaganja, ovisno o veličini poduzeća sukladno članku 107. stavku 3. točka (a) i točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu potpore, su sljedeći:

A. za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije 

• Mikro i malo poduzeće: 65 % prihvatljivih troškova        

• Srednje poduzeće: 55 % prihvatljivih troškova      

• Veliko poduzeće: 45 % prihvatljivih troškova      

 B. za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke A. 

• Mikro i malo poduzeće: 50 % prihvatljivih troškova      

• Srednje poduzeće: 40 % prihvatljivih troškova                

• Veliko poduzeće: 30 % prihvatljivih troškova 

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici3, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 9. srpnja 2024. godine u 09:00 sati. Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content