Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini

}

20. ožujka 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini (u nastavku teksta: Program).

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice, a koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24) stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine (ne kumulativno) u stanovništvu veći od 5 % prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. 

Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om. 

– Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu neće se dodjeljivati iznos financiranja viši od 50.000,00 eura (bez obzira na visinu traženog iznosa u zahtjevu) s PDV-om. 

– Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om. 

Podnositelji podnose Zahtjev za dodjelu sredstava od 19. ožujka 2024. godine do najkasnije 19. travnja 2024. godine.  

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content