Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini

}

20. ožujka 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2024. godini (u nastavku teksta: Program).

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice, a koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 03/24) stekle status potpomognutog područja i kojima je udio pripadnika pojedine nacionalne manjine (ne kumulativno) u stanovništvu veći od 5 % prema Popisu stanovništva iz 2021. godine. 

Vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 100.000,00 eura s PDV-om. 

– Za projekte koji se odnose na nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze i javnu rasvjetu neće se dodjeljivati iznos financiranja viši od 50.000,00 eura (bez obzira na visinu traženog iznosa u zahtjevu) s PDV-om. 

– Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 20.000,00 eura s PDV-om. 

Podnositelji podnose Zahtjev za dodjelu sredstava od 19. ožujka 2024. godine do najkasnije 19. travnja 2024. godine.  

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content