Program sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine

}

29. veljače 2024.

Programom sufinanciranja rada regionalnih organizacija za razdoblje od 2024. do 2026. godine (U daljnjem tekstu: Program) osiguravaju se sredstva za rad regionalnih organizacija priznatih u skladu s člankom 51. stavkom 3. Zakona, odnosno aktivnosti koje regionalne organizacije provode u skladu s člankom 52. stavkom 2. Zakona.
Cilj ovoga Programa potpore je podržati aktivnosti koje doprinose povećanju udjela vina sa zaštićenim oznakama te promicanje održive i okolišno prihvatljive poljoprivrede.

Program se provodi u 2024., 2025. i 2026. godini. 

Sufinanciranje rada regionalnih organizacija iz de minimis potpora

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provedbu ovoga Programa osiguravaju se financijska sredstva za trogodišnje razdoblje u iznosu od 796.338,00 eura od čega je za 2024. godinu osiguran iznos od 265.446,00 eura.

Financijska sredstva iz ovoga Dijela dodjeljuju se za:
1. administrativne troškove,
2. troškove najma uredskog prostora,
3. režijske troškove,
4. troškove opremanja uredskog prostora,
5. troškove kupnje informatičke opreme i tehnologije,
6. troškove bruto plaća zaposlenih djelatnika.

Sufinanciranje rada regionalnih organizacija na temelju Uredbe o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER)

Za provedbu Programa potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za trogodišnje razdoblje u iznosu od 1.003.662,00 eura od čega je za 2024. godinu osiguran iznos od 334.554,00 eura unutar Financijskog plana Ministarstva poljoprivrede na poziciji A821058 – ZPP Mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, a u projekcijama za 2025. i 2026. godinu osigurava se iznos od 334.554,00 eura godišnje na poziciji A865039 – Strateški plan 2023.-2027. – Sektorski programi.

Financijska sredstva iz ovoga Dijela dodjeljuju se za:
a) organizaciju natjecanja, sajmova i izložbi te sudjelovanje u njima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:
1. kotizacije
2. putnih troškova i troškova prijevoza proizvoda koji će biti obuhvaćeni promidžbenom mjerom
3. publikacija i internetskih stranica kojima se najavljuje događanje
4. najma izložbenih prostora i štandova te troškovi njihova postavljanja i rastavljanja
5. simbolične nagrade u vrijednosti do 3.000 eura po nagradi i dobitniku
b) publikacije s ciljem jačanja svijesti šire javnosti o poljoprivrednim proizvodima, za koje su prihvatljivi sljedeći troškovi:
1. publikacija u tiskanim i elektroničkim medijima, internetskih stranica te prostora u elektroničkim medijima, na radiju i na televiziji u cilju predstavljanja činjenica o korisnicima iz određene regije ili korisnicima koji proizvode određeni poljoprivredni proizvod, pod uvjetom da su te činjenice neutralne i da svi dotični korisnici imaju jednake mogućnosti zastupljenosti u publikaciji
2. širenja znanstvenih spoznaja i činjenica o:
i. sustavima kvalitete iz članka 20. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 otvorenima za poljoprivredne proizvode iz drugih država članica i trećih zemalja
ii. generičkim poljoprivrednim proizvodima te njihovim nutritivnim koristima i predloženim namjenama.

Više na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content