Program održivog razvoja lokalne zajednice

}

20. veljače 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u  unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen za projekte s područja jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), stekle status potpomognutog područja.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave (osim s područja Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status potpomognutog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) ukoliko se projekt provodi na prihvatljivom području tj. na području jedinica lokalne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje Projekta.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 100.000,00 eura s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 15.000,00 eura s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 90 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje od 21. veljače 2023. godine do najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content