Program dunavske regije – Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

}

17. listopada 2022.

Otvoren je prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa dunavske regije.

Programom dunavske regije (DRP) pruža se financijska potpora transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnije, održivije i socijalnije dunavske regije. Program je osmišljen u okviru cilja teritorijalne suradnje Europske unije. Jedinstvenost programa je u tome što pruža platformu za suradnju u strateškim područjima između država članica EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a u dunavskoj regiji.

Ciljevi poziva: DRP podupire političku integraciju u dunavskoj regiji kroz projekte koji se bave glavnim izazovima i mogućnostima regije u određenim područjima djelovanja ispod razine EU-a (bez preklapanja s naporima političke integracije na razini EU-a) i iznad nacionalne razine. Transnacionalni projekti trebali bi utjecati na nacionalne, regionalne i lokalne politike (pokretači politika).

Kako bi se postigao viši stupanj teritorijalne integracije vrlo heterogene dunavske regije, program transnacionalne suradnje djelovat će kao politički katalizator usmjeren na rješavanje zajedničkih izazova i potreba koji proizlaze iz određenih područja politike. Stoga se očekuje da će transnacionalna suradnja donijeti opipljive rezultate razvojem i praktičnom provedbom okvira politika, instrumenata i usluga. U tu svrhu program ima za cilj promicanje konkretnih pilot-ulaganja.

Poziv je organiziran u dva koraka:

Prvi korak s iskazivanjem interesa,

Drugi korak s podnošenjem ispunjenog obrasca zahtjeva.

Poziv je otvoren za prijedloge projekata u okviru prioriteta 1., 2., 3. i posebnog cilja 4.2.:

  1. Pametnija dunavska regija
  2. Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika
  3. Društvenija dunavska regija
  4. Bolje upravljanje suradnjom: 4.2 Jačanje institucionalnih kapaciteta za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Zemlje iz programskog područja koje ispunjavaju kriterije: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Njemačka, Hrvatska, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Češka, Ukrajina, Mađarska, Austrija.

Prihvatljivi partneri: službeno registriranI u programskom području:

  • lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela/tijela regulirana javnim pravom (uključujući EGTC-i registrirani u jednoj zemlji programskog područja)
  • međunarodne organizacije
  • privatna tijela (neprofitne organizacije i privatna poduzeća / privatne profitne organizacije).

Svaki projekt mora uključivati najmanje tri projektna partnera iz tri različite zemlje.

U ovoj fazi, od podnositelja zahtjeva traži se da dostave iskaz interesa do 21.11.2022.

Stopa financiranja: 80%

Ukupni proračun: 91.753.091,00 EUR

Procijenjeni doprinos po projektu: 2.200.000,00 EUR (maksimalni rok trajanja projekta 30 mjeseci).

Prijavni paket i sve relevantne informacije o programu dostupne su na:  http://www.interreg-danube.eu.

Najava poziva

Informacije o prvom pozivu

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content