Kontakt

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije


Antuna Akšamovića 31
32 100 Vinkovci
Tel: 032 339 993
Tel: 032 300 599
Mob: 099 32 36 726

Fax: 032 339 997
E-mail: uprava@ra-vsz.hr
Web: www.ra-vsz.hr

 

M.B.: 02281295
OIB: 50082546289


ravnatelj: Ilija Cota mag. iur.
Račun u Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
IBAN: HR52 2340 0091 1108 9295 7
ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE
Marija Dević, mag. oec.
voditeljica odjela
Tel: 032 300 572
mdevic@ra-vsz.hr

ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

Ivana Marjanović, dipl. oec.
​voditeljica odjela
Tel: 032 300 579
imarjanovic@ra-vsz.hr

  
ODJEL ZA PRIPREMU PROGRAMA I PROJEKATA
Zrinka Lončar, dipl. oec.
voditeljica odjela
Tel: 032 300 576
zloncar@ra-vsz.hr

  
ODJEL ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.
voditelj odjela
Tel: 032 300 577
gkoprivnjak@ra-vsz.hr

 
ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVE
Vedrana Džoić, dipl. oec.
​voditeljica odjela
Tel: 032 300 580
vdzoic@ra-vsz.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak
Od 08:00 do 16:00 h

 

Rad sa strankama:

Ponedjeljak - Petak
Od 11:00 do 13:00 h

 

GDJE SMO