Obavijest temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

KLASA: 112-01/20-01/09
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-24
U Vinkovcima, 24. srpnja 2020.  godine 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje  u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 02. srpnja 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/09, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
 
MARIJA PAZMAN - IVANKOVO
 
 
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjenica predsjednice povjerenstva
                                                                                                                                  Karla Jukić, dipl. iur. 


Pisane vijesti