Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

}

1. rujna 2022.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.

Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. a) Informativni centri za mlade
  2. b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  3. c) Centri za mlade

P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom,

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano 11.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 75.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 03. listopada 2022. godine u 12 sati.

Više detalja o samoj prijavi možete pronaći na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content