Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu

}

11. travnja 2023.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

a) podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)

b) aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)

c) poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

d) senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja (tisak brošura, letaka i plakata na temu dojenja te njihova distribucija, organizacija javnih događanja usmjerenih promociji dojenja). Napomena: sav tiskani materijal vezan uz temu dojenja mora biti verificiran od strane javnopravnog tijela nadležnog za područje dojenja

e) aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život

f) edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite

Poziv je otvoren od 6. travnja 2023. godine do 8. svibnja 2023. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 795.748,00 eura (5.995.563,31 kn).

Više o Pozivu možete pronaći na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content