Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko – srijemske županije za 2023. godinu

}

13. siječnja 2023.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Razdjel: 010, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 010 03: Kultura) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godine odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

‒ knjigu i nakladništvo

‒ dramsku i plesnu umjetnost

‒ glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

‒ vizualne umjetnosti

‒ međunarodnu kulturnu suradnju

‒ kulturno-umjetnički amaterizam

‒ interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije, osim hrvatskih tradicijskih manifestacija i programa hrvatske tradicijske kulture za koje se prijedlozi programa / projekta podnose Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD VSŽ).

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru na području cijele Republike Hrvatske.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 132,72 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 5.308,91 €.

Prijave se podnose u razdoblju od 11. siječnja do 11. veljače 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content