Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko – srijemske županije za 2023. godinu

}

13. siječnja 2023.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije (Razdjel: 010, Upravni odjel za turizam i kulturu, Glava: 010 03: Kultura) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju.

Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godine odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

‒ knjigu i nakladništvo

‒ dramsku i plesnu umjetnost

‒ glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost

‒ vizualne umjetnosti

‒ međunarodnu kulturnu suradnju

‒ kulturno-umjetnički amaterizam

‒ interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu imaju ustanove, udruge, građani i druge pravne osobe s različitim programima i projektima s područja kulture i tehničke kulture s područja Vukovarsko-srijemske županije, osim hrvatskih tradicijskih manifestacija i programa hrvatske tradicijske kulture za koje se prijedlozi programa / projekta podnose Zajednici kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije (ZAKUD VSŽ).

Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija odnosno, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru na području cijele Republike Hrvatske.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 132,72 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 5.308,91 €.

Prijave se podnose u razdoblju od 11. siječnja do 11. veljače 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih europskih sredstava za financiranje transnacionalnih mjera za integraciju u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI)

Europska komisija 17. siječnja 2023. godine objavila je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih europskih sredstava za financiranje transnacionalnih mjera za integraciju u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI). Prijaviteljima...

Fond za mala i srednja poduzeća 2023.

Ideas Powered for Business – Fond za MSP-ove shema jebespovratnih sredstava u obliku vrijednosnih kupona (vaučera) osmišljena za pomoć malim i srednjim poduzećima (SME) u EU-u u zaštiti njihovih prava intelektualnog vlasništva...

Skip to content