Poziv za Izgradnju biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci

}

26. ožujka 2024.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. objavilo poziv za Izgradnju biciklističke infrastrukture na Urbanom području Vinkovci.

Pozivom se omogućuje financiranje izgradnje, prilagodbe i modernizacije biciklističke i/ili pješačko biciklističke infrastrukture na području urbanog područja Vinkovci, čime će se doprinijeti boljoj povezanosti na linijama dnevnih migracija na ovom području, smanjenju emisija onečišćujućih tvari te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Ukupna bespovratna sredstava iznose 4.353.325,11 eura.


Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su JLS s područja Urbanog područja Vinkovci, definirane Odlukom Gradskog vijeća Grada Vinkovaca od 12. listopada 2021. (KLASA: 302-02/21-01/02; URBROJ: 2188/01-01-21-9) prema kojoj u obuhvat ulazi 11 JLS-va s područja Vukovarsko-srijemske županije i to: Grad Vinkovci, Grad Otok, Općina Andrijaševci, Općina Ivankovo, Općina Jarmina, Općina Nijemci, Općina Nuštar, Općina Privlaka, Općina Stari Jankovci, Općina Stari Mikanovci i Općina Vođinci.

Više informacija dostupno je na: https://eufondovi.gov.hr/itu-izgradnja-biciklisticke-infrastrukture-na-urbanom-podrucju-vinkovci/

Posljednje objave

Skip to content