Poziv u 2021. – Jačanje kapaciteta za izvrsnost na visokim učilištima i okolnim ekosustavima

}

24. kolovoza 2021.

Cilj poziva podržati je izgradnju mreža visokoškolskih ustanova i njihovih partnera u lokalnom ekosustavu s ciljem pripreme integrirane suradnje među institucijama. Visoka učilišta mogu uključivati bilo koju vrstu visokih učilišta, istraživačke organizacije, akademije znanosti, veleučilišta, visokoškolske ustanove primijenjene znanosti i specijalizirane javne laboratorije. Partneri visokoškolskih ustanova u okolnim ekosustavima, poput poduzeća, društvenih aktera ili drugih neakademskih subjekata, potiču se na uključivanje kao partnerskih organizacija.

Izgradnjom kapaciteta želi se značajno ojačati suradnja između najmanje dvije organizacije iz sektora visokog obrazovanja u zemlji u proširenju (ili u različitim zemljama u proširenju), povezujući je s najmanje dvije međunarodno vodeće institucije iz dvije različite države članice ili pridružene zemlje.

Neće se financirati istraživačke i inovacijske aktivnosti, već je poziv namijenjen potpori razvoju zajedničkih strategija i konkretnih akcijskih planova koji osnažuju istraživačke i inovacijske transformacije mreža kao i (početnu) provedbu odgovarajućih akcijskih planova.

Očekuje se da će projekti pridonijeti sljedećim rezultatima:

  • integriranoj i dugoročnoj suradnji između partnerskih visokoškolskih ustanova (HEI) u mreži i s akterima u okolnim ekosustavima, zajedničkom stvaranju kritične mase za bolji doprinos velikim društvenim izazovima
  • opipljivom napretku prema institucionalnoj transformaciji/modernizaciji visokih učilišta, uključujući i pilot projekte ili studijske slučajeve, s posebnim naglaskom na subjekte koji se nalaze u zemljama u proširenju
  • jačanju suradnje s ciljem podizanja izvrsnosti, globalne konkurentnosti i opće privlačnosti za međunarodne talente i ulaganja, uključujući odredbe o ravnopravnosti spolova. To uključuje pripreme za pokretanje potencijalne buduće inicijative europskih sveučilišta
  • doprinijeti portfelju uspješnih modela suradnje za modernizaciju/transformaciju na razini istraživanja i inovacija, sinergiji s obrazovnom dimenzijom visokog učilišta. Identificirati preostale prepreke na regionalnoj/nacionalnoj/EU razini koje ometaju suradnju između visokih učilišta i modernizaciju visokih učilišta; djelovanju kao regionalni uzor uspješne transformacije
  • omogućiti buduće sinergije između Europskog obrazovnog prostora i Europskog istraživačkog prostora, osobito u odnosu na saveze europskih sveučilišta.

Rok za prijavu je 4. studenog 2021. godine.

Ukupni proračun iznosi 30 milijuna eura.

Više o programu

Službeni poziv

Posljednje objave

Skip to content