Poziv SMP-COSME-2022-SEE

}

29. studenoga 2022.

Poziv SMP-COSME-2022-SEE

U okviru Programa jedinstvenog tržišta otvoren je poziv: Ozelenjavanje MSP-ova i poduzetnika socijalne ekonomije u blizini i ekosustava socijalne ekonomije kroz transnacionalnu suradnju (SMP-COSME-2022-SEE).

Opći cilj ovog poziva na podnošenje prijedloga je ozeleniti procese i aktivnosti MSP-ova u socijalnoj ekonomiji poticanjem razvoja održivih praksi izgradnjom kapaciteta, prijenosom znanja i transnacionalnom suradnjom.

Cilj poziva je osnažiti MSP-ove socijalne ekonomije kako bi ostvariti ciljeve utvrđene Zelenim planom EU-a poticanjem njihovih kapaciteta i vještina, poboljšanjem održivog upravljanja i ekologizacijom poslovanja.

Pozivom će se podupirati transnacionalna partnerstva kako bi se povećali kapaciteti MSP-ova i poduzetnika socijalne ekonomije u ekosustave blizine i socijalne ekonomije u cilju ozelenjavanja njihovog poslovanja, inoviranja njihovih proizvoda, usluga i procesa te kako bi im se omogućilo povećanje njihovog doprinosa zelenoj tranziciji EU. Očekuje se poboljšana transnacionalna suradnja javnih tijela i drugih dionika na identifikaciji i provedbi praksi održivosti za ekosustave blizine i socijalne ekonomije.

Prihvatljivi prijavitelji (korisnici i povezani subjekti): pravne osobe (javna ili privatna tijela) s poslovnim nastanom u jednoj od zemalja država članica EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije), ostalo sukladno dokumentu poziva.

Na sudjelovanju u konzorciju posebno se potiču tijela javne vlasti i organizacije koje djeluju u ime tijela javne vlasti (područja socijalne ekonomije, ekonomskih poslova, industrije, poslovne podrške i dr.).

Ukupni proračun: 6 milijuna EUR

Rok prijave: 14. veljače 2023. godine.

https://ec.europa.eu

Posljednje objave

Skip to content