Poziv Pripremno djelovanje – Sportski programi na lokalnoj razini i inovacije u infrastrukturi (PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION)

}

19. kolovoza 2022.

Program Pilot-projekti i pripremna djelovanja (engl. PPPA) nova je inicijativa koji bi se mogla pretvoriti u program financiranja EU-a. Pilot-projekti osmišljeni su za testiranje izvedivosti aktivnosti i ne traju više od dvije godine. Pripremna djelovanja traju do tri godine, a često su nasljednik uspješnog pilot projekta.

Poziv Pripremno djelovanje – Sportski programi na lokalnoj razini i inovacije u infrastrukturi (PPPA-SPORT-2022-GRASSROOTS-INNOVATION)

Cilj ovog poziva osmišljavanje je i testiranje inovativnih rješenja kako bi se zadovoljila ponuda i potražnja sporta te kako bi se osigurao ekosustav sportskih inovacija s ciljem omogućavanja bržeg pružanja novih načina bavljenja sportom široj javnosti.

Mjerama će se promicati novi oblici bavljenja sportom, kao što je (neiscrpan popis):

  • prilagodba postojeće infrastrukture i razvoj jednostavnih sportskih građevina, koji izravno nadopunjuju očekivane rezultate
  • organizacija novih oblika tjelesnih aktivnosti i integracija s tradicionalnim aktivnostima kako bi se ponudile sportske aktivnosti
  • inovativni pristup programima osposobljavanja
  • međugeneracijske aktivnosti i informiranje mladih kako bi se povećalo njihovo sudjelovanje
  • korištenje digitalne tehnologije i društvenih medija.

Prihvatljivi prijavitelji, podnositelji zahtjeva (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravne osobe (javna ili privatna tijela), imati poslovni nastan u jednoj od prihvatljivih zemalja, tj. država članica EU-a (uključujući prekomorske zemlje i teritorije), biti organizacija aktivna u području sporta (kao što je sportski savez ili klub), s pravnom osobnošću (javno ili privatno tijelo), koja redovito organizira sportske aktivnosti i natjecanja i ima aktivnosti u Europi, europsku dimenziju ili europski utjecaj.

Proračun poziva iznosi 1.945.500 eura.

Rok za prijavu: 12. listopada 2022. godine, 17:00 CET.

Više informacija

Pilot-projekt – Sport za ljude i planet – novi pristup održivosti kroz sport u Europi (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET)

 

Ciljevi projekta su:

  • podizanje svijesti, poticanje ponašanja i razmišljanja u europskom društvu o tome kako sport može omogućiti i ubrzati društvenu i ekološku transformaciju
  • angažiranje građana EU-a da aktivno sudjeluju u održivim mjerama koristeći komunikacijsku snagu sporta, njegovih glavnih događaja i vodećih uzora.

Radnje podržane u okviru ovog projekta pridonijet će provedbi inicijative Novi europski Bauhaus.

Aktivnosti koje se mogu financirati moraju promicati povećanu i aktivnu ulogu sporta u održivosti i preobrazbi okoliša.

Aktivnosti će planirati i provoditi metode kojima je cilj učiniti sport uzornom industrijom u preobrazbi okoliša, posebno za mlade generacije.

Prihvatljivi prijavitelji, podnositelji zahtjeva (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravne osobe (javna ili privatna tijela), imati poslovan nastan u jednoj od prihvatljivih zemalja, tj. država članica EU-a (uključujući prekomorske zemlje i teritorije), biti organizacija aktivna u području sporta (kao što je sportski savez ili klub), s pravnom osobnošću (javno ili privatno tijelo), koja redovito organizira sportske aktivnosti i natjecanja i ima aktivnosti u Europi, europsku dimenziju ili europski utjecaj.

Proračun poziva iznosi 1.437.074 eura.

Rok za prijavu: 12. listopada, 17:00 CET.

Više informacija

Posljednje objave

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni...

Skip to content