Poziv – Osmišljavanje uključive, sigurne, cjenovno pristupačne i održive urbane mobilnosti

}

6. lipnja 2022.

Otvoren je Poziv – Osmišljavanje uključive, sigurne, cjenovno pristupačne i održive urbane mobilnosti u okviru programa Obzor Europa.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti sljedećem:

  • ciljevima misije klimatski neutralnih i pametnih gradova ubrzavanjem prijelaza na klimatsku neutralnost u gradovima promicanjem mobilnosti s nultom stopom emisija, zajedničke, aktivne i usmjerene na čovjeka
  • povećati opseg i brzinu prihvaćanja i unapređenja inovativnih, najboljih praksi i sigurnih, cjenovno pristupačnih i održivih rješenja za gradsku mobilnost koja se mogu replicirati u živim laboratorijima uključenima u prijedloge (najmanje četiri grada/projekta i četiri grada sljedbenika, uzimajući u obzir geografsku raznolikost, među ostalim u pogledu razine razvoja regija), uz istodobno olakšavanje zajedničkog izvlačenja lekcija i učenja na europskoj razini, kako bi se doprinijelo prioritetu ciljeva Akcijskog plana za nultu stopu onečišćenja, Strategije za održivu i pametnu mobilnost i okvira politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. – 2030. za cilj smanjenja od 50 % za smrtne slučajeve, kao i za teške ozljede do 2030.
  • rješenja za najmanje deset nesigurnih područja/živih laboratorija u urbanim/prigradskim područjima s pomoću inovativnih pristupa planiranju, osmišljavanju i provedbi, uključujući, ali ne ograničavajući se na zajedničko stvaranje i/ili angažman građana, modeliranje i umjetnu inteligenciju, digitalne i pametne alate za provedbu, dinamičku preraspodjelu prostora s ciljem smanjenja rizika za sigurnost na cestama, smanjenja izloženosti onečišćenju zraka i buke te uočenog osjećaja nesigurnosti za pješake i bicikliste
  • ponovno procijeniti kvalitetu cesta i javnog prostora koja odgovara potrebama različitih skupina (primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na: žene, djecu, osobe s invaliditetom i starije osobe); mjere mogu uključivati, ali nisu ograničene na poboljšanje prikupljanja podataka za promet pješice, bicikla i e-skutera, kao i mehanizme za prijavljivanje pješaka i biciklista, ozljeda i smrtnih slučajeva na e-skuterima
  • rješavanje proaktivno potencijalnog rizika koji proizlazi iz očekivanog povećanja broja biciklista i e-skutera
  • rebalans pripisivanja javnog prostora različitim načinima prijevoza kako bi bolje odražavao stvarnu ili željenu lokalnu modalnu podjelu, kao i podršku u postizanju Vision Zero i ciljeve s nultim emisijama, čime se povećava sigurnost na cestama i kvaliteta života u gradovima
  • mjere redizajna javnog prostora usmjerene na dodijeljene projekte trebale bi uzeti u obzir načela kružnog gospodarstva, prilagodbu klimatskim promjenama (posebno toplinskim valovima), međusektorske sinergije i ne bi trebale ići po cijenu uklanjanja ili propadanja parkova, drveća ili zelenih rekreacijskih područja

Opseg:

Europska unija suočava se s mnoštvom međusobno povezanih demografskih, javnozdravstvenih i okolišnih izazova: klima se mijenja, broj smrtnih slučajeva na cestama stagnira, urbanizacija raste, standardi kvalitete zraka i dalje se krše u više od 100 gradova, pretilost raste, a stanovništvo stari.

Međutim, na lokalnoj, nacionalnoj razini i razini EU-a sve je više prepoznato da jačanje razine aktivne mobilnosti, posebno hodanja i vožnje biciklom, može imati važnu ulogu u prevladavanju mnogih od tih izazova. Takva politika imat će i gospodarske koristi. Na temelju konzervativnih procjena čak i trenutačne razine biciklizma u EU-u donose koristi u vrijednosti od oko 150 milijardi eura godišnje.

Prihvatljivi prijavitelji: bilo koja pravna osoba (sukladno predmetnom programu).

Ukupni proračun: 42.000.000 eura.

Rok prijave: 6. rujna 2022. godine.

Radni program Obzor Europa

Službeni poziv

Posljednje objave

Skip to content