Objavljeno: 30.03.2021.

EU NATJEČAJI

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu

Europska komisija je 25. ožujka 2021. godine objavila Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:
1. Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
2. Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
3. Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
4. Aktivnosti Jean Monnet

Prvi rok za prijavu je 11. svibnja 2021. godine.

Rokove za podnošenje prijava aktivnosti možete pronaći ovdje.

Prihvatljivost
Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+:
• 27 država članica Europske unije i prekomorske zemlje i područja
• treće zemlje pridružene programu:
1. države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška
2. zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u: Republika Turska, Republika Sjeverna Makedonija i Republika Srbija.

Više informacija o načinima sudjelovanja dostupno je u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2021.

Proračun i trajanje projekata
Za ovaj poziv na podnošenje prijedloga predviđeno je ukupno 2.453,5 milijuna eura.

Ukupni proračun predviđen za ovaj poziv na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela okvirni su, ovise o donošenju godišnjeg programa rada za Erasmus+ 2021. te se mogu mijenjati na temelju izmjene godišnjih programa rada za Erasmus+. Potencijalnim prijaviteljima savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada za Erasmus+ i njihove izmjene objavljene na stranici kako bi se informirali o proračunu dostupnom za svaku od aktivnosti obuhvaćenih pozivom.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva. Verzija na hrvatskom jeziku bit će uskoro dostupna.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Skip to content