Poziv na podnošenje prijedloga za osposobljavanje zdravstvene radne snage, uključujući digitalne vještine

}

1. ožujka 2022.

Objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za osposobljavanje zdravstvene radne snage, uključujući digitalne vještine (EU4H-2022-PJ-06), program EU4 zdravstveni program (EU4H).

Pandemija COVID-19 pokazala je da postoje ogromne mogućnosti za učenje jedni od drugih i važnost dijeljenja znanja ili održavanja vještina za spašavanje života i postizanje boljih zdravstvenih rezultata. Prave vještine također su ključne za mobilizaciju resursa u kriznim situacijama. Osim toga, pristup stalnom stručnom osposobljavanju jedan je od glavnih motivatora za zdravstvene djelatnike, koji im pruža potrebne vještine za spašavanje života i poboljšanje zdravstvenih ishoda.

Paket Europske zdravstvene unije stavlja poseban naglasak na poboljšanje otpornosti zdravstvenih sustava, a radna snaga je u središtu otpornijih zdravstvenih sustava. Zdravstveni sustavi u Uniji ne samo da su suočeni s izazovom povezanim s nedostatkom osoblja, već također moraju riješiti neusklađenost između ponude i potražnje vještina.

Cilj ovog poziva je riješiti nedostatke u pristupu kontinuiranom obrazovanju i osposobljavanju zdravstvenih djelatnika i pružiti više mogućnosti osposobljavanja za nekliničko osoblje uključeno u planiranje, nabavu i upravljanje zdravstvenom skrbi. To će pridonijeti transformaciji zdravstvenih sustava, uključujući digitalna zdravstvena rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji su akademske i obrazovne ustanove, europska udruga zdravstvenih profesionalaca, sindikati, organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, nevladine organizacije i dr.) i tijela država članica.

Ukupni proračun iznosi 29.000.000 eura (najmanje 2 mil. EUR po projektu).

Rok za prijavu je 24. svibnja 2022. godine.

Više informacija

Službeni poziv

Posljednje objave

Skip to content