Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG VODITELJA PROJEKTA u Odjelu za provedbu programa i projekata

}

7. ožujka 2022.

KLASA: 112-01/22-03/04

URBROJ: 2196-100-05/3-22-13

U Vinkovcima, 7. ožujka 2022. godine

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto VIŠEG VODITELJA PROJEKTA u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije

Uvidom u pristigle prijave na raspisani natječaj za radno mjesto višeg voditelja projekata u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/04; URBROJ: 2196-16-05/3-22-1 na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:

 1. IVA ŠARIĆ
 2. BRANIMIR LUKAČEVIĆ
 3. DALIBOR PATAČIČ
 4. NIKA ŠIPRAK WENDLING
 5. MARIJANA JUKIĆ

Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 15. ožujka 2022. godine  u  13:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.

Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, prilikom ulaska u prostorije Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije OBVEZNO je nošenje zaštitne maske.

 

Područja koja će se testirati su sljedeća:

 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: ra-vsz.hr)
 6. Poznavanje fondova EU (izvor: strukturnifondovi.hr)
 7. Priručnik za korisnike (izvor: https://www.safu.hr/hr/novosti/novi-safu-prirucnik-za-korisnike-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekata-financiranih-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-v-20)
 8. Poznavanje engleskog jezika

Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.

Rezultati pisanog dijela testiranja kao i poziv za razgovor (usmeni dio) bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme predviđeno za testiranje je od 13:00 do 14:30 sati.

                                                                                                                                    Predsjednik povjerenstva

                                                                                                                                     Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content