Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije

}

9. lipnja 2021.

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-34

U Vinkovcima, 02. lipnja 2021. godine

Uvidom u pristigle prijave na raspisani natječaj za radno mjesto projektnog asistenta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 14. travnja 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/07, URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:

 • JURE PRIMORAC – VINKOVCI
 • IVKA NJEGOVAN – IVANKOVO
 • FILIP JURILJ – ŽUPANJA
 • MATEJA GLAVAŠ- OTOK
 • VALENTINA MATIĆ- OTOK
 • DORA NALETILIĆ – IVANKOVO
 • MARIJA TALAJIĆ – ĐAKOVO
 • ANA MUNDINAC – GRADIŠTE
 • IVANA GLAVANOVIĆ – VUKOVAR
 • NIKOLINA PINJUŠIĆ – VINKOVCI
 • NIKOLINA BRANDŠTETER – VINKOVCI
 • DAJANA RAGUŽ – IVANKOVO
 • FRANJO ŠUMANOVAC – VINKOVCI
 • TEA IVAKIĆ – VINKOVCI
 • BOJANA PATKOVIĆ – BOBOTA
 • TATJANA BENIĆ – ANDRIJAŠEVCI
 • VALENTINA PRENKOVIĆ – OSIJEK
 • ŽELJKO LOVRIĆ – KORČULA

Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak, 10. lipnja 2021.   09:00 sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u VinkovcimaGlagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, na testiranje je obavezno doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature. Obvezno ponijeti zaštitnu masku. Osobi s temperaturom  >37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta (osoba čeka vani). U slučaju da je i ponovljeno mjerenje >37.2 osobu će se uputiti da se javi svome liječniku, a testiranje će biti odgođeno. O datumu ponovnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

Područja koja će se testirati su sljedeća:

 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: ra-vsz.hr)
 6. Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (izvor: https://www.safu.hr/datastore/filestore/339/SAFU_-_Prirucnik_za_korisnike.pdf)

VAŽNO:

1) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je koristiti bilo kakve elektronske uređaje kao što su mobiteli, tableti, prijenosna računala, bluetooth uređaji, kamere i slični uređaji kao i pisane ili bilo kakve druge materijale i stvari (kao što su kemijske  olovke, obične olovke i sl.) osim pisanih materijala i kemijskih olovki dobivenih od strane djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (provoditelja pisanog testiranja) dobivenih za provedbu pisanog testiranja.

2) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je pored gore navedenog:

–  razgovarati s drugim kandidatima te na bilo koji drugi način komunicirati s drugim kandidatima za vrijeme pisanog testiranja

–  glasovno i video snimanje od strane kandidata i drugih neovlaštenih osoba u prostoru gdje se obavlja pisano testiranje

–  koristiti gore navedene uređaje (pod 1)

–  prepisivanje od drugih kandidata

–  pomaganje drugim kandidatima

–  na bilo koji način ometati druge kandidate i osobe iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije koje provode pisano testiranje

–  svako drugo neprimjereno ponašanje kandidata (kao što je pokušaj polaganja pisanog dijela ispita na bilo  koji nedopušten način, psovanje, vrijeđanje i omalovažavanje drugih kandidata, djelatnika Razvojne  agencije Vukovarsko-srijemske županije kao i drugih osoba i institucija na bilo koji način i sl.)

3) Kandidati i osobe koje ne poštuju navedeno pod točkama 1) i 2) bit će ODMAH udaljene s pisanog testiranja.

4) Udaljenje s pisanog testiranja zbog nepoštivanja navedenog u točkama 1) i 2) podrazumijeva „NEPROLAZAK“ kandidata na pisanom testiranju.

5) Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.

Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.

Posljednje objave

Skip to content