Objavljeno: 19.03.2021.

EU NATJEČAJI

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-ERA.NET-a

Objavljen je novi Zajednički poziv za M-ERA.NET COFUND za 2021. godinu. U ovom pozivu sudjeluje 45 organizacija za financiranje iz 32 zemlje, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-ERA.NET-u zastupa Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupni proračun ovog poziva iznosi približno 60 milijuna eura, uključujući doprinos EU-a.

Cilj ovog poziva je financirati ambiciozne transnacionalne projekte koji se bave istraživanjem materijala i inovacijama, uključujući materijale za tehnologije s niskom razinom ugljika, buduće tehnologije baterija i srodne proizvodne tehnologije.

Poziv u 2021. godini uključuje sljedeća tematska područja:
• Modeliranje za inženjerstvo materijala, obradu, svojstva i trajnost
• Inovativne površine, premazi i sučelja
• Kompoziti visokih performansi
• Funkcionalni materijali
• Nove strategije za napredne tehnologije zasnovane na materijalima te njihova primjena u zdravstvu
• Materijali za proizvodnju aditiva.

Republika Hrvatska sudjeluje u ovom pozivu sa 150.000,00 eura, a prema rezultatima evaluacije projektnih prijava očekuje se financiranje jednog projekta s hrvatskim partnerom i/ili koordinatorom međunarodnog konzorcija.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja financirat će samo hrvatske projektne partnere. Hrvatski projektni partner može biti konzorcij prijavitelja (koji se sastoji od najmanje dvije pravne osobe) ili jedna pravna osoba.

Kriteriji prihvatljivosti za hrvatske projektne partnere su sljedeći:
• istraživačke organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija:
• javni istraživački instituti,
• javne visokoškolske ustanove,
• druge pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću;
• ostale pravne osobe koje se bave istraživačkom djelatnošću:
• nevladine i neprofitne organizacije (NVO) ili institucije čiji je glavni cilj istraživačka djelatnost ili istraživačka i razvojna djelatnost, a registrirane su u Ministarstvu uprave,
• mala i srednja poduzeća (MSP) registrirana u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave (pretprijava) je 15. lipnja 2021. godine.

Skip to content