Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

}

11. prosinca 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”.

Predmet Poziva je ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture.

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva Poziva iznose 70.000.000,00 eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 eura po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najviši postotak bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 1. Ustanova u kulturi u skladu s člankom 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) tj. javna ustanova koja se osniva za obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom, a koje osniva Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova koje Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osniva zajedno s drugom pravnom i fizičkom osobom;
 2. Jedinica lokalne samouprave;
 3. Jedinica područne (regionalne) samouprave.

Jedan Prijavitelj može podnijeti najviše jedan projektni prijedlog u okviru Poziva, osim u slučaju prijavitelja JLP(R)S kojoj je dozvoljeno podnošenje najviše tri projektna prijedloga.

Partner u sklopu ovog Poziva može biti:

 1. Jedinica lokalne samouprave;
 2. Jedinica područne (regionalne) samouprave;
 3. Ustanova u kulturi u skladu s čl. 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi;
 4. Regionalni koordinator u skladu čl. 24. Zakona o regionalnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije;
 2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture;
 3. Upravljanje projektom i administracija;
 4. Promidžba i vidljivost projekta.

Projektni prijedlog se podnosi Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (dalje u tekstu: SAFU), putem informacijskog sustava za Program Konkurentnost i kohezija.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 1. veljače 2024. godine (09:00 sati) do 31. prosinca 2024. godine (12:00 sati).

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content