Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

}

7. studenoga 2022.

Otvoren je javni poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 124.319.250,00 HRK/16.500.000,00 EUR.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 1.002.085,50 HRK / 133.000,00 EUR
  • najviši iznos 100.005.418,50 HRK / 13.273.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prethodno navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.
Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Posljednje objave

Skip to content