Poziv – Mladi Europe zajedno (ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG)

}

12. prosinca 2022.

Mladi Europe zajedno mjera je koja se provodi u okviru ključne mjere 3– potpora razvoju politika i suradnji programa Erasmus+. Ključna mjera 3 pruža potporu političkoj suradnji na razini Europske unije, čime se doprinosi provedbi postojećih politika i razvoju novih politika, koje mogu potaknuti modernizaciju i reforme na razini Europske unije i sustava, u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.

Projekti Mladi Europe zajedno usmjereni su na stvaranje mreža kojima se promiču regionalna partnerstva, čime se mladima diljem Europe omogućuje uspostava zajedničkih projekata, organiziranje razmjena i promicanje osposobljavanja (npr. za vođe mladih) putem fizičkih i internetskih aktivnosti. Djelovanjem će se podupirati transnacionalna partnerstva za organizacije mladih od lokalnih do velikih partnerstava, s ciljem jačanja europske dimenzije njihovih aktivnosti, među ostalim o tome kako bolje živjeti zajedno i pomoći u osmišljavanju održivih budućih načina života, u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Novog europskog Bauhausa.

Važni tematski prioriteti su suradnja s ciljevima EU-a za mlade i njihovo promicanje te općenito Strategija EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. Projektni prijedlozi mogu se odnositi i na teme “Konferencije o budućnosti Europe”. Izbori za Europski parlament 2024. relevantni su u kontekstu te mjere.

Mladi i organizacije mladih ključni su akteri oporavka od pandemije bolesti COVID-19. Mreže mladih trebale bi razmotriti načine za stvaranje solidarnosti i uključivosti te kako poboljšati kvalitetu života nakon pandemije, što je u skladu s izazovima povezanima s digitalnim vještinama i održivim zelenim načinom života.

Akcijom se nastoji posebno poduprijeti:

  • promicanje i razvoj transnacionalnije strukturirane suradnje, na internetu i izvan njega, između različitih organizacija mladih radi izgradnje ili jačanja partnerstava usmjerenih na solidarnost i uključivo demokratsko sudjelovanje svih u kontekstu nazadovanja u socioekonomskim strukturama i u skladu sa Strategijom EU-a za mlade, ciljevima EU-a za mlade i dijalogom s mladima.
  • provedbu okvira i inicijativa EU-a, kao što su preporuke za pojedine zemlje iz europskog semestra u pogledu onih koji se odnose na područje mladih.
  • organizacije mladih uključene u inicijative za poticanje mladih na sudjelovanje u demokratskom procesu i društvu organiziranjem osposobljavanja, prikazivanjem sličnosti među mladim Europljanima te poticanjem rasprave i rasprave o njihovoj povezanosti s EU-om, njegovim vrijednostima i demokratskim temeljima. To uključuje organiziranje događaja uoči izbora za Europski parlament 2024.
  • promicanje sudjelovanja nedovoljno zastupljenih skupina mladih u politici, organizacijama mladih i drugim organizacijama civilnog društva uključivanjem ranjivih i socioekonomskih mladih u nepovoljnom položaju.
  • nove načini osnaživanja organizacija mladih u suočavanju s posljedicama pandemije bolesti COVID-19 podupiranjem inovativnih načina suradnje i stvaranja, razvoja i upravljanja mrežom. Indikativno, to bi moglo uključivati jačanje suradnje među organizacijama mladih u digitalnom kontekstu putem neformalnih metoda učenja i organizacijskih modela kao što su alternativni načini razmjene i uzajamna pomoć
  • jačanje europske dimenzije aktivnosti organizacija mladih, uključujući aktivnosti o tome kako bolje živjeti zajedno nakon pandemije i pomoć u osmišljavanju održivih budućih načina transnacionalnog života.

Mjera je usmjerena na nevladine organizacije (neprofitne) i javna tijela koja predlažu projekte s kapacitetom za mobilizaciju mladih u partnerstvima koja obuhvaćaju različite zemlje i regije unutar država članica EU-a i trećih zemalja povezanih s Programom.

Aktivnosti mobilnosti mladih trebale bi biti ključna sastavnica europskih projekata Europska mladež zajedno. Ta bi mobilnost trebala nuditi prekogranične razmjene i/ili neformalne  mogućnosti osposobljavanja za mlade iz cijele Europe koje se mogu pripremiti i podržati putem interneta kako bi se doprinijelo ciljevima te mjere. Te aktivnosti mobilnosti moraju biti vrlo jasno opravdane u skladu s ciljevima djelovanja.

Sve aktivnosti trebale bi doprinijeti širenju dosega prema mladima, dosezanju mladih unutar i izvan organizacija mladih, uključujući mlade s manje mogućnosti, kako bi se osiguralo da se čuje raznolikost glasova.

Prijavitelji (koordinatori i puni partneri) moraju biti pravne osobe:

  • Nevladine organizacije (uključujući europske nevladine organizacije mladih i nacionalna vijeća mladih) koje rade u području mladih
  • Javne vlasti na lokalnojregionalnoj ili nacionalnoj razini.

Trebaju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj Programu. Javna ili privatna poduzeća (mala, srednja ili velika poduzeća, uključujući društvena poduzeća) kao i njihovi povezani subjekti također mogu sudjelovati, ali ne kao koordinator.

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 5 prijavitelja (koordinator i puni partneri) iz najmanje 5 država članica EU-a i/ili trećih zemalja pridruženih Programu. Projekti bi obično trebali trajati 24 mjeseca.

Rok prijave: do 9. ožujka 2023. godine.

Ukupni proračun: 8.000.000 EUR

Poziv

Programski vodič za Erasmus+ za 2023

Posljednje objave

Skip to content