Poziv – Istraživanje i inovacije o kulturnoj baštini i CCI-ima – 2022.

}

11. veljače 2022.

Europska umjetnost i kulturna baština imaju intrinzičnu vrijednost u obogaćivanju naših života, ali i odražavaju naš način života i doprinose oblikovanju našeg društva i njegovih vrijednosti. To su važni elementi naše kreativnosti i inovativnosti na kojima gradimo gospodarski rast i društveni razvoj, te su važna sredstva za promicanje Europe u svijetu. Kako bi Europa zadržala svoje mjesto u globaliziranom svijetu, u našem je interesu pojačati zajedničke napore za promicanje europske kulture, vrijednosti i interesa.

Projekti bi trebali doprinijeti barem jednom od sljedećeg:

  • boljoj svijesti i razumijevanju europske umjetnosti, kulture i vrijednosti unutar EU i na međunarodnoj razini korištenjem kreativnosti partnera u umjetnosti i kulturnoj baštini u Europi
  • široj izloženosti raznolikosti europske umjetnosti, kulture i vrijednosti za europske i međunarodne partnere, jačanjem veza s kreativnim industrijama i drugim dijelovima gospodarstva
  • ojačanoj zajedničkoj europskoj akciji za promicanje europske kulture i gospodarskih interesa na međunarodnom planu, čime se doprinosi jačanju europske konkurentnosti.

Odredište:

Inovativna istraživanja o europskoj kulturnoj baštini te kulturnim i kreativnim industrijama.

Bogata europska kulturna baština, sa svojim zajedničkim vrijednostima, svojim bogatstvom spomenika i lokaliteta i svojom kreativnom raznolikošću tradicije, obrta, umjetnosti, arhitekture, književnosti, jezika, kazališta, filmova i glazbe, ne samo da odražava našu prošlost, već i oblikuje našu sadašnjost i gradi našu budućnost. To je kreativan način njegovanja neovisnog razmišljanja i dijaloga, uz promicanje naših interesa diljem svijeta. Pristup iskustvu s kulturnom baštinom doprinosi društvenoj koheziji i uključenosti, jačanjem otpornosti i osjećaja pripadnosti, zbližavanjem ljudi i poboljšanjem dobrobiti.

Očekivani učinci:

Puni potencijal kulturne baštine, umjetnosti i kulturnog i kreativnog sektora kao pokretača održive inovacije i europskog osjećaja pripadnosti kroz kontinuirani angažman s društvom, građanima i gospodarskim sektorima, kao i kroz bolju zaštitu, obnovu i promicanje kulturnih dobara, baštine.

Identifikator            Tema   Proračun (EUR) 2022. Rok prijave
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-01 Zaštita ugroženih jezika u Europi 3.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-02 Europska kulturna baština i umjetnost – promicanje naših vrijednosti u zemlji i inozemstvu 9.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-03 Uloga percepcija, oblikovanih tradicijama, vrijednostima i uvjerenjima, u oblikovanju europskih društava i politike u 21. stoljeću 9.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-04 Tradicionalni zanati za budućnost: novi pristup 12.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-05  Prema konkurentnom, poštenom i održivom europskom glazbenom ekosustavu

Prema konkurentnom, poštenom i održivom europskom glazbenom ekosustavu

9.000.000 20. travnja 2022. godine
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-06 Povećati potencijal međunarodne konkurentnosti europske filmske industrije 12.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-07 Zaštita artefakata i kulturnih dobara od antropogenih prijetnji   12.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-08 Učinci klimatskih promjena i prirodnih nepogoda na kulturnu baštinu i sanaciju 12.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-09 Igre i kultura oblikuju naše društvo 9.000.000
HORIZON-CL2-2022-BAŠTINA-01-10 Novi europski Bauhaus – oblikovanje zelenijeg i pravednijeg načina života u kreativnim i uključivim društvima kroz arhitekturu, dizajn i umjetnost 6.000.000

Više informacija o programu: Annex, Horizon Europe Programme Guide

Službeni poziv

Posljednje objave

Skip to content