Poziv I3 instrument – Aktivnosti izgradnje kapaciteta 2b

}

12. siječnja 2023.

U okviru programa Instrument za međuregionalna ulaganja u inovacije (I3) otvoren je poziv – Aktivnosti izgradnje kapaciteta 2b (I3-2022-CAP2b).

Instrumentom za međuregionalna ulaganja u inovacije (I3) stvaraju se poveznice za međuregionalnu suradnju koja okuplja aktere iz različitih regija EU-a koji ulažu u zajedničke inovacijske projekte u okviru prioriteta S3.

Cilj ovog poziva je testirati nove pristupe za povećanje kapaciteta regionalnih inovacijskih ekosustava u slabije razvijenim regijama radi suradnje u vrijednosnim lancima EU-a. Mjerama u okviru ovog poziva oslobodit će se inovacijski potencijal aktera regionalnog inovacijskog ekosustava i olakšati njihovo sudjelovanje u pozivima u okviru Međuregionalnog investicijskog instrumenta za inovacije (I3), npr. za podnošenje prijedloga u okviru instrumenta I3 Potprogrami 1 i 2a.

Projekti Programa 2B odnose se konkretno na eksperimentiranje novih pristupa, rješenja i dobrih praksi za uključivanje u međuregionalne inovacijske procese mobilizirajući ekosustave, a posebno mala i srednja poduzeća. Od projekata se očekuje isporuka niza potencijalnih međuregionalnih ulaganja, kao i poslovnih i investicijskih planova. Jačanje konkurentnosti i otpornosti inovacijskih sustava EU-a pomoći će Europi u suočavanju s posebnim društvenim i gospodarskim izazovima tijekom prijelaza prema zdravom planetu i novom digitalnom svijetu.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe (javna ili privatna tijela) sa poslovnim nastanom u jednoj od zemalja koje ispunjavaju uvjete (države članice EU (uključujući prekomorske zemlje i teritorije (PZP) − zemlje izvan EU: zemlje EEA i zemlje pridružene I3 instrumentu ili zemlje koje su u tijeku pregovora za pridruživanje sporazumu).

Ukupni proračun: 7.155.858 EUR

Očekuje se da će proračun projekta (maksimalni iznos bespovratnih sredstava) biti između 500.000 EUR – 1.500.000 EUR.

Rok prijave do 16. ožujka 2023. godine,17:00 (CET).

Dokument poziva

Poziv

Online Info dan o I3 instrumentu – Program 2b održat će se 19. siječnja 2023. godine od 14:30 do 16:40 Saznajte više: Pridružite se I3 Instrument – Info danu: 19. siječnja 2023. godine. Registracija je otvorena do 17. siječnja 2023. godine.

Posljednje objave

Skip to content