Poziv – Europski instrument za gradove (LIFE-2021-CET-EUCF)

}

17. prosinca 2021.

Cilj poziva Europski instrument za gradove ponuditi je financijsku potporu europskim gradovima i općinama ili njihovim grupama u razvijanju investicijskih koncepata ulaganja u održivu energiju s posebnim naglaskom na energetsku učinkovitost.

Gradovi i općine igraju ključnu ulogu u objedinjavanju manjih projekata u značajne pakete i u mobiliziranju značajnih financijskih sredstava potrebnih za energetsku tranziciju.

Poziv će se voditi u okviru programa LIFE CET, a nadovezuje se na iskustva stečena u programu Horizon 2020 Europski instrument (H2020 EUCF) te predviđa odgovarajuće praćenje i nadogradnju njegova temeljna pristupa.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe (javna ili privatna tijela) na području EU-a i izvan EU-a sukladno Pozivu.

Temelj poziva je svjesnost EU-a o potrebama pojačanih ulaganja kako bi se postigli ambiciozni ciljevi klimatske i energetske politike EU-a, a posebno namjenski ciljevi postavljeni za 2030. i 2050. godinu. Navedeno je naglašeno u Europskom zelenom planu koji ima cilj mobilizirati najmanje jednu milijardu eura održivih ulaganja tijekom deset godina kako bi Europa postala prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine.

Ukupni proračun iznosi 16 milijuna eura.

Rok za prijavu je 3. ožujka 2022. godine.

Dokumentacija za poziv.

Više informacija.

Posljednje objave

Skip to content