Poziv – Bespovratna sredstva za Europsku godinu mladih

}

13. travnja 2022.

Poziv, Bespovratna sredstva za Europsku godinu mladih (EP-COMM-SUBV-2022-EYY) akcija je Europskog parlamenta u okviru Europske godine mladih 2022.

Glavni cilj poziva je poticati i olakšati aktivan angažman mladih europskih građana izgradnjom dinamične europske demokracije imajući posebno na umu njihovo sudjelovanje na europskim izborima 2024. Europski parlament želi sufinancirati projekte kojima se artikulira dosljedan i troškovno učinkovit program rada koji obuhvaća dvije vrste djelovanja:

  • prva akcija sastoji se od stvaranja paneuropskih mreža zagovornika demokratskog sudjelovanja odabirom mladih koji će se osposobiti. Svaka mreža zagovornika trebala bi obuhvaćati najmanje sedam država članica Europske unije. Prijavitelj u prijedlogu projekta mora detaljno opisati izbor zemalja koje su napravili, kao i proces identifikacije i odabira mladih zagovornika koji čine nove paneuropske mreže
  • druga mjera sastoji se od osmišljavanja i provedbe izgradnje kapaciteta osposobljavanjem, s ciljem pružanja vještina, kompetencija i alata mladim zagovornicima kako bi imali aktivnu ulogu u demokratskom životu i promicanju demokratskih vrijednosti, uključujući sudjelovanje na europskim izborima 2024 godine.

Očekivani rezultati mjera koje se financiraju u okviru ovog poziva su:

  • povećana svijest mladih europskih građana o djelovanju Europske unije i njezinih institucija, posebno Europskog parlamenta
  • uspostava paneuropskih participativnih kanala, povezivanje Europskog parlamenta s mlađim građanima i poticanje njihova aktivnog sudjelovanja, Together.eu- platforma Europskog parlamenta
  • povećan angažman mladih europskih građana u izgradnji dinamične europske demokracije, čime se potiče njihovo aktivno sudjelovanje, te sudjelovanje u komunikacijskoj kampanji za europske izbore 2024 godine.

Podnositelji zahtjeva moraju biti u mogućnosti dokazati da su:

  • paneuropska organizacija mladih (neprofitne organizacije mladih, dobrovoljne i participativne nevladine udruge koje vode mladi), ili
  • paneuropska organizacija civilnog društva (organizacijska struktura čiji članovi služe općem interesu kroz demokratski proces i koja ima ulogu posrednika između tijela javne vlasti i građana).

U svrhu ovog poziva, koncept paneuropske organizacije odnosi se na:

  • bilo koju nacionalnu organizaciju sa članstvom koja je dio mreže organizacija koje dijele zajedničke vrijednosti. Samo organizacije koje su dio mreže zastupljene u sedam ili više država članica mogu podnijeti prijedloge na ovaj poziv, ili
  • organizacije koje predstavljaju interese široke skupine organizacija članica iz različitih država članica. Samo organizacije s organizacijama članicama iz sedam ili više država članica mogu podnijeti prijedloge na ovaj poziv.

Prijave podnesene od strane konzorcija nisu prihvatljive.

Ukupni proračun iznosi 1.000,000,00 eura.

Rok za prijavu je 11. svibnja 2022. godine.

Dokument poziva

Standardni obrazac za prijavu

Službeni poziv

Posljednje objave

Skip to content