Ponovno raspisivanje natječaja za radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata

KLASA: 112-01/21-01/04
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-15
Vinkovci, 22. travnja 2021. godine
     Sukladno članku 13. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:
ODLUKU
O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA 
     Ovom odlukom nalaže se ponovno raspisivanje natječaja za radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za provedbu programa i projekata.
Obrazloženje
    Temeljem natječaja objavljenog 04. ožujka 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/04, URBROJ: 2196/1-16-03/-21-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, provedenog pisanog testiranja te obavljenog usmenog razgovora/intervjua, utvrđeno je da je kandidatkinja Anđelka Krstić ostvarila potreban broj bodova, ali  budući će ista zasnovati radni odnos na radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.
Skip to content